üretilmiş cebir

üretilmiş cebir İng. generated algebra

X kümesinin altkümelerinden oluşan bir A takımı için, X üzerinde A yı kapsayan en küçük cebir.


üretilmiş cebir için benzer kelimeler


üretilmiş cebir, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'c', 'e', 'b', 'i', 'r', şeklindedir.
üretilmiş cebir kelimesinin tersten yazılışı ribec şimliterü diziliminde gösterilir.