üretilmiş altuzay

üretilmiş altuzay İng. generated subspace

E doğrusal uzayının bir S altkümesi için, E nin S yi kapsayan en küçük altuzayı. Anlamdaş. doğuralmuş altuzay.


üretilmiş altuzay için benzer kelimeler


üretilmiş altuzay, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'a', 'l', 't', 'u', 'z', 'a', 'y', şeklindedir.
üretilmiş altuzay kelimesinin tersten yazılışı yazutla şimliterü diziliminde gösterilir.