üretilmiş altdoğru-uzaysı

üretilmiş altdoğru-uzaysı İng. generated submodüle

E doğru-uzaysısının bir S altkümesi için, E nin S yi kapsayan en küçük altdoğru-uzaysısı. Anlamdaş. cebirsel üretilen altdoğru-uzaysı.


üretilmiş altdoğru-uzaysı için benzer kelimeler


üretilmiş altdoğru-uzaysı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'a', 'l', 't', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', '-', 'u', 'z', 'a', 'y', 's', 'ı', şeklindedir.
üretilmiş altdoğru-uzaysı kelimesinin tersten yazılışı ısyazu-urğodtla şimliterü diziliminde gösterilir.