üretilmiş coşku

üretilmiş coşku İng. derived emotion

(Mc Dougall) Kıvanç, üzüntü, şaşma, pişmanlık, umut, umutsuzluk gibi belirli bir tepi ile ilişkili olmayıp herhangi güçlü bir tepinin gidişini ya da sonucunu yansıtan bir coşku.


üretilmiş coşku için benzer kelimeler


üretilmiş coşku, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'c', 'o', 'ş', 'k', 'u', şeklindedir.
üretilmiş coşku kelimesinin tersten yazılışı ukşoc şimliterü diziliminde gösterilir.