arı altöbek

arı altöbek İng. pure subgroup

G öbeği verildiğinde, (…)olduğunda (…) olacak biçimde bir (…)öğesi varlayan H altöbeği.


arı altöbek için benzer kelimeler


arı altöbek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'ı', ' ', 'a', 'l', 't', 'ö', 'b', 'e', 'k', şeklindedir.
arı altöbek kelimesinin tersten yazılışı kebötla ıra diziliminde gösterilir.