İçinde ORTA geçen kelimeler

İçinde ORTA geçen kelimeler 1139 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

orta aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. orta anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ORTA geçen kelimeler

25 harfli

değerlemede ortalama eder, gelir ortaklığı senetleri, hareketli ortalama metodu, hareketli ortalama modeli, hareketli ortalama süreci, mal bedeli sigorta taşıma, Orta Amerika Ortak Pazarı, ortak ölçülebilir sayılar, ortalama değişken maliyet, ortalama güneş zamanı, Oz, ortalama kursak ayrıklığı, ortalama sağrak yarıklığı, ortalama tasarruf eğilimi, ortalama tedavi edici doz, ortalama tümdeger yöntemi, ortalığı birbirine katmak, ortam hizmetleri yönetimi, sermayenin ortalama ürünü, üstsel hareketli ortalama, yarıortadan hafif ağırlık, yönetime katılmayan ortak

24 harfli

Avrupa Akdeniz ortaklığı, Bayesçi model ortalaması, devingen ortalama süresi, dışsatım kredi sigortası, en büyük ortak tam bölen, günlük ortalama sıcaklık, ortak olasılıksal eğilim, ortak transit sözleşmesi, ortakdeğişke çözümlemesi, ortalama beyin bölüklüğü, ortalama bukak yarıklığı, ortalama dışalım eğilimi, ortalama dudak yirikliği, ortalama enfeksiyon dozu, ortalama iç getiri oranı, ortalama ithalat eğilimi, ortalama kavuk yarıklığı, ortalama nüfus yoğunluğu, ortalama standart hatası, ortalama tüketim eğilimi, ortalama üstikisel sapma, ...

23 harfli

AB ortaklık anlaşmaları, aylık ortalama sıcaklık, Büyük Orta Doğu Projesi, cascavlak ortada kalmak, çoklu ortak doğrusallık, dalgalı sürü ortalaması, dımdızlak ortada kalmak, düzenleme ortaklık payı, ihracat kredi sigortası, İşçi Sigortaları Kurumu, işsizlik sigortası fonu, orta katı kiraya vermek, orta ölçekli işletmeler, ortak kullanıcı erişimi, ortak ölçülemez sayılar, ortaklık vergi cezaları, ortalama çene ayrıklığı, ortalama toplam maliyet, ortalığı kırıp geçirmek, ölüm sigortası poliçesi, Tontin sigorta poliçesi, ...

22 harfli

ağ ortamı reklamcılığı, âile malları ortaklığı, bölgesel ortak gelenek, değiştirilmiş ortalama, gecikmeli ortakdeğişke, genel finans ortaklığı, kalıcı sağ arkus aorta, ortak boğmuk bağlamlar, ortak havuz kaynakları, ortak ölçülmez sayılar, ortak tarım politikası, ortaklaşa doz eşdeğeri, ortalama alyuvar hacmi, ortalama değer teoremi, ortalama dil yırıklığı, ortalama günlük kazanç, ortalama ithal eğilimi, ortalama kâr aşamaları, ortalama sabit maliyet, ortalama ten ayrıklığı, ortalama vergi eğilimi, ...

21 harfli

çift sınırlı ortaklık, el parmak ortak geren, emeğin ortalama ürünü, en büyük ortak çarpan, hareket sunucu ortamı, hava taşıma sigortası, hepatoportal fibrozis, ilkel ortaklık düzeni, kâr ortaklığı belgesi, Orta Anadolu Merinosu, ortaçli uyrumlu tümce, ortada ünsüz türemesi, ortak anlaşma belgesi, ortak dalgalık yuvası, ortak etken değişkesi, ortak gümrük tarifesi, ortak mülkiyet rejimi, ortak ölçülür sayılar, ortak rastsal sayılar, ortalama alyuvar çapı, ortalama mutlak sapma, ...

20 harfli

AB ortak karar usulü, açık ortam çerçevesi, aorta-iliyak tromboz, başını ortaya koymak, başlama orta çizgisi, bayındırım ortaklığı, Dow-Jones Ortalaması, en büyük ortak bölen, ferdî kaza sigortası, gelecek zaman ortacı, geliştirim ortaklığı, genişlik orta değeri, ihtiyarlık sigortası, işin ortasını bulmak, kalıtçılar ortaklığı, laktasyon ortalaması, mevduat sigorta fonu, oksitsizleyici ortam, orta sahın penceresi, orta-alaca ağaçkakan, ortada ünlü türemesi, ...

19 harfli

acısı ortaya çıkmak, alışveriş sigortası, Barış İçin Ortaklık, başını ortaya komak, bırak yapsın ortamı, Capillaria contorta, çıkarılabilir ortam, emeklilik sigortası, en büyük ortakbölen, eşçarpanlı ortalama, geçmiş zaman ortacı, Gini ortalama farkı, havacılık sigortası, kamu ortaklığı fonu, kanada orta çekmesi, Karaib Ortak Pazarı, kız sanat ortaokulu, Kooperatif ortaklık, küresel orta mallar, orta alaşımlı çelik, orta boy işletmeler, ...

18 harfli

ağırlıklı ortalama, anamalsız ortaklık, aorta koarktasyonu, aritmetik ortalama, ayak bilek-ortasal, ayak tarak-ortasal, çoklu ortam sunusu, denetimci ortaklık, denizkulağı ortamı, dışsatım sigortası, en küçük ortak kat, geniş zaman ortacı, geometrik ortalama, global orta mallar, hareketli ortalama, işsizlik sigortası, kafes (Orta oyunu), karbonlayıcı ortam, kareler ortalaması, karşıyenimli ortam, katrancılar ortası, ...

17 harfli

(iş) ortada olmak, ağ ortamı reklamı, aorta abdominalis, Arap ortak pazarı, aylık ortalamalar, birleşik ortalama, çalıştırma ortamı, dolaşım ortaklığı, en küçük ortakkat, gelişken ortaklık, gerekirlik ortacı, grup ortalamaları, harmonik ortalama, hipofiz orta lobu, ihracat sigortası, kolektif ortaklık, komandit ortaklık, koşulsuz ortalama, kuvvet ortalaması, mevduat sigortası, numune ortalaması, ...

16 harfli

açıortay düzlemi, And ortak pazarı, aorta descendens, aorta dessendens, Arap Orta Doğusu, bağımlı ortaklık, birlik ortaklığı, burun ortak yolu, çalışan ortaklık, çift arkus aorta, Eldelekliortaoba, Finike portakalı, ikincil ortaklık, işportaya düşmek, kitle ortalaması, komanditer ortak, koşullu ortalama, kullanıcı ortamı, küresel ortalama, limitet ortaklık, muhzırağa ortası, ...

15 harfli

akşam ortaokulu, anonim ortaklık, aorta assendens, aorta descendes, burun orta yolu, cemaat ortaları, çoğaltıcı ortam, çoklu ortam ağı, çortun - çortan, deniz sigortası, deveci ortaları, duş orta yatmak, gelir ortaklığı, haseki ortaları, hayat sigortası, iğne ortam türü, iletişim ortamı, kapalı ortaklık, karşılıklı orta, katılama ortamı, komandite ortak, ...

14 harfli

aorta torasika, ardıl ortalama, aritmetik orta, av mortalitesi, aylık ortalama, bağlı ortaklık, basit ortalama, coşkusal ortam, çalışma ortamı, çizel ortalama, çok ortaklılık, dağılım ortamı, denetim ortamı, duyum ortaççıl, ekolojik ortam, gemi ortaklığı, grup sigortası, Hint portakalı, ikinci sigorta, işçi sigortası, kaporta kafesi, ...

13 harfli

adlı ortaklık, akarsu ortamı, aorta rupturu, aorta yırtığı, ardıl ortanca, batiyal ortam, belirli ortam, çalışan ortak, damak-ortasal, deprem ortası, devrim ortamı, eksik sigorta, Evciortakışla, genel sigorta, görüşme ortam, ikili sigorta, kan portakalı, karasal ortam, kız ortaokulu, kültür ortamı, orantılı orta, ...

12 harfli

adi ortaklık, Alaplıortacı, ana ortaklık, aorta kemeri, aorta yarığı, bulbus aorta, Çift sigorta, damar ortaca, dekstroaorta, deniz ortamı, dorsal aorta, dönüşlü orta, durum ortacı, görüş ortamı, günorta üstü, hepatoportal, işporta malı, işportacılık, kaportacılık, meyve ortası, orta ağırlık, ...

11 harfli

arkus aorta, çıkan aorta, çok ortaklı, çoklu ortam, dert ortağı, duyum ortaç, forta atmak, horta atmak, ışılortacık, iç-açıortay, immortalite, kenar ortay, kıyı ortamı, ki ortacığı, klortalidon, optik ortam, orta açınık, orta ağrısı, orta akıncı, orta basınç, orta camisi, ...

10 harfli

ağır ortam, büyük orta, damar orta, dil ortası, Dümrekorta, etkin orta, gaba lorta, göl ortamı, gün ortası, kalın-orta, kenarortay, küçük orta, mortadella, orta adamı, orta beyin, orta biçem, orta boylu, orta bozan, orta bölge, orta bölüm, orta çağlı, ...

9 harfli

ad ortağı, il ortası, ince-orta, işbortaci, işportacı, kaportacı, kıyıortay, kortarmak, mortalite, orta arka, orta deri, Orta Doğu, orta elçi, orta fark, orta hece, orta Jura, orta malı, orta ohul, orta saha, Orta Şark, orta-deri, ...

8 harfli

açıortay, dikortay, gün orta, iç ortam, kortalaç, orta atı, orta baş, orta boy, Orta Çağ, orta gam, orta gön, orta işi, orta kat, orta kum, orta ton, orta yol, Ortaağaç, Ortaalan, ortaayak, ortabaşı, ortacala, ...

7 harfli

fortacı, günorta, işporta, kaporta, künorta, Onortak, orta ok, orta uç, Ortabağ, ortabaz, Ortabük, ortacık, ortacıl, Ortaçat, Ortaçay, ortagli, ortagüz, ortağul, ortahci, ortahçı, ortakcı, ...

6 harfli

bortak, cortan, Çortak, çortan, gortar, Kortak, kortal, kortan, Kortaş, Kortay, mortal, mortaş, ortaca, Ortacı, ortada, ortağı, ortalı, Ortaöz, ortara, Ortasu, portal, ...

5 harfli

aorta, borta, forta, horta, korta, lorta, ortaç, ortağ, ortah, ortak, ortam, ortan, ortay, porta, torta

4 harfli

orta

Kelime Ara