ORT ile başlayan kelimeler

ORT ile başlayan veya başında ORT olan kelimeler 732 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ort aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ort anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ORT ile başlayan kelimeler

25 harfli

Orta Amerika Ortak Pazarı, ortak ölçülebilir sayılar, ortalama değişken maliyet, ortalama güneş zamanı, Oz, ortalama kursak ayrıklığı, ortalama sağrak yarıklığı, ortalama tasarruf eğilimi, ortalama tedavi edici doz, ortalama tümdeger yöntemi, ortalığı birbirine katmak, ortam hizmetleri yönetimi

24 harfli

ortak olasılıksal eğilim, ortak transit sözleşmesi, ortakdeğişke çözümlemesi, ortalama beyin bölüklüğü, ortalama bukak yarıklığı, ortalama dışalım eğilimi, ortalama dudak yirikliği, ortalama enfeksiyon dozu, ortalama iç getiri oranı, ortalama ithalat eğilimi, ortalama kavuk yarıklığı, ortalama nüfus yoğunluğu, ortalama standart hatası, ortalama tüketim eğilimi, ortalama üstikisel sapma, ortalama yatın ayrıklığı, ortalama yatırım eğilimi, ortam çıkartma sihirbazı, ortopankromatik duyarkat

23 harfli

orta katı kiraya vermek, orta ölçekli işletmeler, ortak kullanıcı erişimi, ortak ölçülemez sayılar, ortaklık vergi cezaları, ortalama çene ayrıklığı, ortalama toplam maliyet, ortalığı kırıp geçirmek, ortokromatik (boş) film

22 harfli

ortak boğmuk bağlamlar, ortak havuz kaynakları, ortak ölçülmez sayılar, ortak tarım politikası, ortaklaşa doz eşdeğeri, ortalama alyuvar hacmi, ortalama değer teoremi, ortalama dil yırıklığı, ortalama günlük kazanç, ortalama ithal eğilimi, ortalama kâr aşamaları, ortalama sabit maliyet, ortalama ten ayrıklığı, ortalama vergi eğilimi, ortalama yıldız zamanı, ortalamada ARCH modeli, ortalık sütliman olmak

21 harfli

Orta Anadolu Merinosu, ortaçli uyrumlu tümce, ortada ünsüz türemesi, ortak anlaşma belgesi, ortak dalgalık yuvası, ortak etken değişkesi, ortak gümrük tarifesi, ortak mülkiyet rejimi, ortak ölçülür sayılar, ortak rastsal sayılar, ortalama alyuvar çapı, ortalama mutlak sapma, ortalama toplam gelir, ortalama ücret geliri, ortam takma sihirbazı, ortanca beygir şeridi, ortokromatik duyarkat, ortostatik proteinüri

20 harfli

orta sahın penceresi, orta-alaca ağaçkakan, ortada ünlü türemesi, ortak dışbildirmelik, ortak dizin kısayolu, ortak paranteze alma, ortaklaştırıcı eklem, ortalama fiziki ürün, ortalama işçi geliri, ortalama mutlak hata, ortalama serbest yol, ortalama vergi oranı, ortalama yakınsaklık, ortalama zaman saati, ortalama zehirli doz, ortama ayak uydurmak, ortanca perde demiri, ortogonal polinomlar

19 harfli

orta alaşımlı çelik, orta boy işletmeler, orta çapta tümleşme, orta dikkat çemberi, orta karbonlu çelik, orta kulak iltihabı, orta şiddette anemi, orta uzunlukta film, ortaç eğilim ölçümü, ortada ünlü düşmesi, ortadamaksıl abanık, ortak çarpan modeli, ortak çarpan sorunu, ortak eğilim modeli, ortak kültür kalıtı, ortak piyasa düzeni, ortak yapıt iyeliği, ortakdeğişke dizeyi, ortaklığın dağılımı, ortaklık sözleşmesi, ortalama birim eder, ...

18 harfli

orta antik komedya, orta Avrupa üçlüsü, orta beyin su yolu, orta buzul taşları, Orta Çağ tiyatrosu, orta dereceli okul, orta dikme düzlemi, orta kaplar-tabaka, orta klasik komedi, orta kulak boşluğu, orta kulak yangısı, orta nitelikte mal, orta yinelenim, OY, ortaklaşa davranım, ortaklığın düşmesi, ortalama erkin yol, ortalama etkin doz, ortalama hatalılık, ortalama iyon ömrü, ortalama veri hızı, ortalamalar kökeni, ...

17 harfli

orta dönemli plan, orta hece düşmesi, orta pterigiyofor, orta süreli kredi, orta vadeli kredi, ortadan ıraklatan, ortadan kaldırmak, ortadan sır olmak, ortak değişkenler, ortak elektronlar, ortak etken uzayı, ortak geleceğimiz, ortak halk yazını, ortak iyon etkisi, ortak kolaylıklar, ortak para sahası, Ortak Pazar filmi, ortak sorumluluğu, ortaklaşa sayışım, Ortaklık Komitesi, ortaklık yönetimi, ...

16 harfli

orta asitli gıda, Orta Asya devesi, orta boy (kitap), orta hece yutumu, orta kas telleri, orta oyun kurucu, orta süreli besi, orta uç oyuncusu, orta vadeli borç, orta vadeli plan, Orta-asya devesi, ortacıl ak yuvar, ortada soluklama, ortadan söylemek, ortak eksicikler, ortak enfeksiyon, ortak mal rejimi, ortak para alanı, ortak sorumluluk, ortakçılık etmek, Ortaklaşa mallık, ...

15 harfli

orta açılı ışın, Orta Çağ tarihi, orta hizmetçisi, orta oyunculuğu, orta oyunu kolu, ortaçağcıl kent, ortaçlı ikileme, Ortaçokdeğirmen, ortaçtan tümleç, ortada bırakmak, ortadan kalkmak, Ortahacıahmetli, ortak kaynaklar, ortak tam bölen, ortak-tam bölen, ortaklaşım bağı, ortaklık durumu, ortaklık kurmak, ortaklık senedi, ortalama basınç, ortalama ölçümü, ...

14 harfli

orta boy alıcı, orta bölükleri, orta göncüksel, ortada çalışma, ortadan kalkma, ortak ara ürün, ortak dalgalık, ortak davranış, ortak giderler, ortak kullanım, ortak mülkiyet, ortak örneklem, ortak sözleşme, ortak teşebbüs, ortak yaşarlık, ortaklaşa emek, ortaklaşa ikiz, ortaklaşacılık, ortaklaşma eki, ortaklaştırmak, ortaklık etmek, ...

13 harfli

orta çocukluk, orta kaldırım, orta meristem, orta orantılı, orta oyuncusu, orta seciklik, orta su trolü, orta tedrisat, orta terimler, orta tuzlu su, orta yapracık, orta yolculuk, orta yuvarlak, ortacıl yuvar, ortada kalmak, ortadan bağlı, ortak alanlar, ortak anahtar, ortak değişim, ortak donanım, ortak girişim, ...

12 harfli

orta ağırlık, orta bayrağı, orta boğaklı, orta dolması, orta hizmeti, orta malları, orta nümülit, orta sofrası, orta şekerli, orta tarazlı, orta yay ayı, Ortabayındır, ortaca kıtık, ortaç eğilim, ortada koşku, Ortafatmacık, Ortagedikler, ortak bellek, ortak bilinç, ortak çarpan, ortak eğilim, ...

11 harfli

orta açınık, orta ağrısı, orta akıncı, orta basınç, orta camisi, orta çentik, orta çivisi, orta düzlem, orta göncük, orta hakemi, orta kazanı, orta masası, orta mektep, orta parmak, orta sağrak, orta seslik, orta sıklet, orta vuruşu, orta yaylak, Ortabereket, ortaç çizge, ...

10 harfli

orta adamı, orta beyin, orta biçem, orta boylu, orta bozan, orta bölge, orta bölüm, orta çağlı, orta çizgi, orta dalga, orta damar, orta davul, orta dikme, orta dilim, orta direk, orta eksen, orta göğüs, orta hakem, orta halka, orta hâlli, orta kabuk, ...

9 harfli

orta arka, orta deri, Orta Doğu, orta elçi, orta fark, orta hece, orta Jura, orta malı, orta ohul, orta saha, Orta Şark, orta-deri, ortabağış, Ortabahçe, ortabeyin, Ortaboğaz, Ortabölme, Ortabucak, Ortaburun, Ortaçanak, ortaçavuş, ...

8 harfli

orta atı, orta baş, orta boy, Orta Çağ, orta gam, orta gön, orta işi, orta kat, orta kum, orta ton, orta yol, Ortaağaç, Ortaalan, ortaayak, ortabaşı, ortacala, Ortacami, Ortaçalı, ortaçlık, Ortadüzü, Ortagöze, ...

7 harfli

orta ok, orta uç, Ortabağ, ortabaz, Ortabük, ortacık, ortacıl, Ortaçat, Ortaçay, ortagli, ortagüz, ortağul, ortahci, ortahçı, ortakcı, ortakça, ortakçı, Ortaklı, ortaklu, ortakol, ortaküm, ...

6 harfli

ortaca, Ortacı, ortada, ortağı, ortalı, Ortaöz, ortara, Ortasu, ortmak, Ortunç, ortuya

5 harfli

ortaç, ortağ, ortah, ortak, ortam, ortan, ortay, ortez, ortma, ortok, ortoz, Ortun, ortut

4 harfli

orta, orto, ortu, ortü

3 harfli

ort

Kelime Ara