İçinde ORT geçen kelimeler

İçinde ORT geçen kelimeler 1784 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ort aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ort anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ORT geçen kelimeler

25 harfli

değerlemede ortalama eder, geleneksel portföy kuramı, gelir ortaklığı senetleri, hareketli ortalama metodu, hareketli ortalama modeli, hareketli ortalama süreci, mal bedeli sigorta taşıma, Northern lekeleme tekniği, Orta Amerika Ortak Pazarı, ortak ölçülebilir sayılar, ortalama değişken maliyet, ortalama güneş zamanı, Oz, ortalama kursak ayrıklığı, ortalama sağrak yarıklığı, ortalama tasarruf eğilimi, ortalama tedavi edici doz, ortalama tümdeger yöntemi, ortalığı birbirine katmak, ortam hizmetleri yönetimi, postmortem ensefalomalasi, sermayenin ortalama ürünü, ...

24 harfli

aortik yarım ay kapaklar, Avrupa Akdeniz ortaklığı, Bayesçi model ortalaması, devingen ortalama süresi, dışsatım kredi sigortası, Edgeworth kutu diyagramı, en büyük ortak tam bölen, epizootik sığır abortusu, günlük ortalama sıcaklık, kortikosteroit hormonlar, ortak olasılıksal eğilim, ortak transit sözleşmesi, ortakdeğişke çözümlemesi, ortalama beyin bölüklüğü, ortalama bukak yarıklığı, ortalama dışalım eğilimi, ortalama dudak yirikliği, ortalama enfeksiyon dozu, ortalama iç getiri oranı, ortalama ithalat eğilimi, ortalama kavuk yarıklığı, ...

23 harfli

AB ortaklık anlaşmaları, amortisman karşılıkları, aylık ortalama sıcaklık, Beyaz Portekiz Merinosu, buzul akarsu tortulları, Büyük Orta Doğu Projesi, cascavlak ortada kalmak, çoklu ortak doğrusallık, dalgalı sürü ortalaması, dımdızlak ortada kalmak, düzenleme ortaklık payı, gangliya aortikorenalya, görüntü-ortikon ışıtacı, ihracat kredi sigortası, İşçi Sigortaları Kurumu, işsizlik sigortası fonu, kalıcı sağ aortik kemer, laminar kortikal nekroz, Mycobacterium fortiutum, olağanüstü amortizasyon, oportünistik enfeksiyon, ...

22 harfli

ağ ortamı reklamcılığı, ağır tortu madenciliği, âile malları ortaklığı, atların viral abortusu, bölgesel ortak gelenek, değiştirilmiş ortalama, gecikmeli ortakdeğişke, genel finans ortaklığı, hortumlu kınkanatlılar, kalıcı sağ arkus aorta, ortak boğmuk bağlamlar, ortak havuz kaynakları, ortak ölçülmez sayılar, ortak tarım politikası, ortaklaşa doz eşdeğeri, ortalama alyuvar hacmi, ortalama değer teoremi, ortalama dil yırıklığı, ortalama günlük kazanç, ortalama ithal eğilimi, ortalama kâr aşamaları, ...

21 harfli

abortif transdüksiyon, çift sınırlı ortaklık, el parmak ortak geren, emeğin ortalama ürünü, en büyük ortak çarpan, erke kortunumu yasası, görüntü-ortikon alıcı, hareket sunucu ortamı, hava taşıma sigortası, hepatoportal fibrozis, hiperadrenokortikoizm, hortumlu salyangozlar, ilkel ortaklık düzeni, kâr ortaklığı belgesi, kortikal kemik grefti, modern portföy kuramı, nortestosteron türevi, northern blot analizi, olağanüstü amortisman, Orta Anadolu Merinosu, ortaçli uyrumlu tümce, ...

20 harfli

AB ortak karar usulü, açık ortam çerçevesi, aorta-iliyak tromboz, başını ortaya koymak, başlama orta çizgisi, bayındırım ortaklığı, Dow-Jones Ortalaması, en büyük ortak bölen, ferdî kaza sigortası, fevkalade amortisman, gelecek zaman ortacı, geliştirim ortaklığı, genişlik orta değeri, Haemonchus contortus, hiperadrenokortikizm, hiperadrenokortisizm, ihtiyarlık sigortası, işin ortasını bulmak, kalıtçılar ortaklığı, kortikotrof-lipotrof, laktasyon ortalaması, ...

19 harfli

acısı ortaya çıkmak, adrenokortikotropin, adrenokortikotrufin, alışveriş sigortası, Barış İçin Ortaklık, başını ortaya komak, bırak yapsın ortamı, Bulgar Ortodoksluğu, Capillaria contorta, çıkarılabilir ortam, deoksikortikosteron, Edgeworth diyagramı, emeklilik sigortası, en büyük ortakbölen, eşçarpanlı ortalama, geçmiş zaman ortacı, Gini ortalama farkı, havacılık sigortası, hipoadrenokortisizm, hortum ağızlıgiller, hortum-ağızlıgiller, ...

18 harfli

abortif enfeksiyon, ağırlıklı ortalama, altınlı ağır tortu, anamalsız ortaklık, antemortem muayene, aorta koarktasyonu, aritmetik ortalama, ayak bilek-ortasal, ayak tarak-ortasal, çoklu ortam sunusu, denetimci ortaklık, denizkulağı ortamı, dışsatım sigortası, Emberiza hortulana, en küçük ortak kat, enfeksiyöz abortus, geniş zaman ortacı, geometrik ortalama, global orta mallar, hareketli ortalama, hortumlu memeliler, ...

17 harfli

(iş) ortada olmak, abortus immaturus, ağ ortamı reklamı, akort kararlılığı, akortsuzlaştırmak, aorta abdominalis, Arap ortak pazarı, aylık ortalamalar, birleşik ortalama, çalıştırma ortamı, dolaşım ortaklığı, en küçük ortakkat, fortifiye gıdalar, gelişken ortaklık, gerekirlik ortacı, glikokortikoitler, glukokortikoitler, grup ortalamaları, harmonik ortalama, hipofiz orta lobu, hortumlu böcekler, ...

16 harfli

açıortay düzlemi, akortsuzlaştırma, amortisman filmi, And ortak pazarı, aorta descendens, aorta dessendens, aortik anevrizma, aportta beklemek, Arap Orta Doğusu, bağımlı ortaklık, birlik ortaklığı, Brucella abortus, burun ortak yolu, Cepaea hortensis, Coopworth koyunu, çalışan ortaklık, çift arkus aorta, Davenport boyası, durduraç hortumu, Edgeworth serisi, Eldelekliortaoba, ...

15 harfli

adrenal korteks, akşam ortaokulu, aktif transport, amortisman fonu, anonim ortaklık, aorta assendens, aorta descendes, böbrek korteksi, burun orta yolu, cemaat ortaları, Cepae hortensis, cort cort etmek, çoğaltıcı ortam, çoklu ortam ağı, çortun - çortan, deniz sigortası, deveci ortaları, duş orta yatmak, eskortluk etmek, gelir ortaklığı, haseki ortaları, ...

14 harfli

abortif tedavi, akortsuzlaşmak, aort kapakları, aorta torasika, ardıl ortalama, aritmetik orta, av mortalitesi, aylık ortalama, bağlı ortaklık, basit ortalama, başı yortusuna, beyin korteksi, borsada deport, borsada report, coşkusal ortam, çalışma ortamı, çizel ortalama, çok ortaklılık, dağılım ortamı, denetim ortamı, distorted tone, ...

13 harfli

adlı ortaklık, akarsu ortamı, akortsuzlaşma, aorta rupturu, aorta yırtığı, aortik stenoz, ardıl ortanca, başakortçuluk, batiyal ortam, belirli ortam, Cohort metodu, çalışan ortak, damak-ortasal, deprem ortası, devrim ortamı, düşük (akort), eksik sigorta, eşmek yortmak, eşmiş yortmuş, etkin portföy, Evciortakışla, ...

12 harfli

AB pasaportu, adi ortaklık, akort çatalı, Alaplıortacı, algor mortis, amorti etmek, amortizasyon, ana ortaklık, aorta kemeri, aorta yarığı, bortum üzümü, bulbus aorta, Corti aygıtı, Corti organı, Çift sigorta, Çort Mısdafa, damar ortaca, dekstroaorta, deniz ortamı, dorsal aorta, dönüşlü orta, ...

11 harfli

akort etmek, akortlanmak, akortlatmak, akortsuzluk, arkus aorta, bort kapısı, Cortiorganı, çıkan aorta, çok ortaklı, çoklu ortam, dert ortağı, dev hortuğu, duyum ortaç, endaortitis, forta atmak, horta atmak, hortum gibi, hortumağacı, hortumlamak, hortumlanma, hortumlatma, ...

10 harfli

ağır ortam, ağır tortu, akortçuluk, akortlamak, akortlanma, akortlatma, amortisman, antemortem, aortografi, başakortçu, bortdürmek, bortlayıcı, büyük orta, cort atmak, cort etmek, cort sözlü, Corti zarı, damar orta, dil ortası, distortion, dort huğlu, ...

9 harfli

ad ortağı, ağırtortu, akortlama, amortisör, aort yayı, birorttan, bortlamak, bortükçül, cortlamak, cortlatma, cumortesi, çortu aşı, eskortluk, Fort Knox, fortçuluk, gorttavuk, hortlamak, hortlamık, hortlatma, hortumacı, il ortası, ...

8 harfli

açıortay, akortsuz, antiport, aortikus, aortitis, başaport, başeport, başıport, bortlacı, bortlama, Çortunlu, dikortay, gün orta, halaport, heliport, horthort, hortlama, hortumak, hortumlu, iç ortam, kortalaç, ...

7 harfli

abortif, abortus, Acıdort, akortçu, akortlu, asortik, başport, bortlak, bortlen, cimcort, cortmak, çortlik, çortluk, çortmuk, çortoti, çortuti, çortutu, distort, fortacı, fortman, fortmen, ...

6 harfli

amorti, asorti, bortak, cortan, cortin, cortum, Çortak, çortan, çortdi, çorten, çortik, çortin, çortuk, çortum, çortun, çortük, eskort, fiyort, fortçu, fortuk, fortul, ...

5 harfli

abort, akort, aorta, aport, avort, borta, corto, çorti, çorto, çortu, dortu, forta, forte, horta, hortu, korta, korte, lorta, mortı, morti, morto, ...

4 harfli

aort, cort, çort, dort, gort, hort, kort, lort, mort, orta, orto, ortu, ortü, port, şort, tort, yort, zort

3 harfli

ort

Kelime Ara