düşük sıcaklık uzun zaman pastörizasyonu

düşük sıcaklık uzun zaman pastörizasyonu İng. low temperature long time pasteurization

Yavaş pastörizasyon.


düşük sıcaklık uzun zaman pastörizasyonu için benzer kelimeler


düşük sıcaklık uzun zaman pastörizasyonu, 40 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', 'ü', 'k', ' ', 's', 'ı', 'c', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'u', 'z', 'u', 'n', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'p', 'a', 's', 't', 'ö', 'r', 'i', 'z', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
düşük sıcaklık uzun zaman pastörizasyonu kelimesinin tersten yazılışı unoysazirötsap namaz nuzu kılkacıs küşüd diziliminde gösterilir.