ilerü zaman, (ileri zaman, ilerüki zaman)

ilerü zaman, (ileri zaman, ilerüki zaman)

Eski zaman, geçmiş zaman.


ilerü zaman, (ileri zaman, ilerüki zaman) için benzer kelimeler


ilerü zaman, (ileri zaman, ilerüki zaman), 41 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'l', 'e', 'r', 'ü', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ',', ' ', '(', 'i', 'l', 'e', 'r', 'i', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ',', ' ', 'i', 'l', 'e', 'r', 'ü', 'k', 'i', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ')', şeklindedir.
ilerü zaman, (ileri zaman, ilerüki zaman) kelimesinin tersten yazılışı )namaz iküreli ,namaz ireli( ,namaz üreli diziliminde gösterilir.