İL ile başlayan kelimeler

İL ile başlayan veya başında İL olan kelimeler 1316 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

il aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. il anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İL ile başlayan kelimeler

25 harfli

ileriye fark yaklaşıklığı, ilham etmek (veya vermek), ilingesel eşyapı dönüşümü, ilingesel öbekler çarpımı, ilkel cinsiyet kordonları

24 harfli

ileriye doğru bütünleşme, ileriye yönelik çözümler, iletkenlik eşdeğerleyimi, ilgi hâli ~ genitif hâli, ilgisiz almaşık özelliği, ilişik integral denklemi

23 harfli

ilaçla tedavi pnömonisi, ilaçlar arası etkileşme, ilerlek aykırı yakrılık, iletkisel söylem yitimi, iletkisel söyleyemezlik, ilgilikli uyrumlu tümce, ilingesel doğrusal uzay, ilingesel katmanlı uzay, ilişki kurucu araştırma, ilk boğmukçul sırt yöre, ilkel özdek ve gereçler, ilksavlı kümeler kuramı, ilksavlı mantık dizgesi

22 harfli

İl Özel İdareleri Fonu, ilçe ilköğretim kurulu, ileriye doğru bağlantı, ileriye doğru yineleme, iletimli kalınlıkölçer, iletimli yoğunlukölçer, iletişim kuralı takımı, iletişim kuralı yığını, iletkisel eyitimsizlik, ilgeçli tümleç birliği, iliğine kadar ıslanmak, ilingesel bölme dolamı, ilişkililik doğrultusu, ilkel benlik erkliliği, ilkel eklem bacaklılar, ilkel kemikli balıklar, ilkel sermaye birikimi, ilksavlandırılır kuram

21 harfli

ilacın zehirli etkisi, ileti aktarım aracısı, ilgeci gizli benzetme, ilgi sayımı çizelgesi, ilgililerin bulunması, ilgisizlik yöneticisi, ilik yapan ak yuvarca, ilingesel eşlek uzayı, ilingesel yöney uzayı, ilişkisel veri tabanı, ilk kuruluş giderleri, ilk öğretim kurumları, ilk sıvı değme dönemi, ilkel ortaklık düzeni, ilkel-eklembacaklılar, illimi tillimi çıkmak

20 harfli

il ilköğretim kurulu, ilave çalışan etkisi, ileri gözetleyicilik, ilerlek kamusal inme, iletişim teknolojisi, iletkisel söz yitimi, iletsel işitme özürü, iliği kemiği ısınmak, ilim ilim ilindirmek, ilingesel ters dizge, ilk bağırsak boşluğu, ilk oynatım sineması, ilk örnekleme birimi, ilk yardım hastanesi, ilk-bağırsak boşluğu, ilkel çıkarım kuralı, ilkel düşünce biçimi, ilkel komünal sistem, ilkel komünal toplum, ilköğretim denetmeni, ilköğretim kurulları, ...

19 harfli

ilerdeki yararlanma, ileri sonlu farklar, ilerleyici benzeşme, ilerleyici yaşlanma, ileti aktarım ajanı, iletişim yöneticisi, ilgi çekme uğraşısı, ilgileşim katsayısı, ilgileşimli etkiler, ilgin konaç dizgesi, ilham kaynağı olmak, iliği kemiği donmak, ilik çözcül değişim, ilişkilendirebilmek, ilk aşama birimleri, ilk bağırsak çatısı, ilk giren ilk çıkar, ilk giren-ilk çıkan, ilk görüşmeci hakkı, ilk peroksit düzeyi, ilk-bağırsak çatısı, ...

18 harfli

ilaç metabolizması, ileri geri etmemek, ilerleyen uzunayak, ilerleyiş ile hali, iletkenlik analizi, iletme elektroliti, iliklerinde duymak, ilingesel yarıöbek, ilişki bankacılığı, ilişkilendirebilme, ilişkinlik duygusu, ilk günah hipotezi, ilk yardım çantası, ilkel sağaltmanlık, ilkel yumuşakçalar, ilkel-yumuşakçalar, illallah dedirtmek, illüzyon tiyatrosu, iltibasa yol açmak, ilye büyük çentiği, ilye küçük çentiği

17 harfli

İl Özel İdareleri, ilaç formülasyonu, ileri gözetleyici, ileri mutasyonlar, ileri uç oyuncusu, ilerleme galerisi, ilerleyen renkler, ilerleyici ataksi, ilerleyici yöntem, ilerüki, (ilerki), iletişim araçları, iletişim ayarları, iletkenlik gözesi, ilgilendirebilmek, ilgin uzambilgisi, ilgisizlik durumu, ilgisizlik ölçütü, iliksi ak yuvarca, ilingesel özellik, ilişkinlik ilkesi, ilişkinlik yasası, ...

16 harfli

ilaç gibi gelmek, ileri bütünleşme, ileri görüşlülük, ileriye ketvurma, ilerlek özümleme, ileti (alma) adı, ileti yöneticisi, iletim sağırlığı, iletişim çizgisi, iletişim merkezi, iletken damarlar, ilgeçli yantümce, ilgi odağı olmak, ilgileme cümlesi, ilgilendirebilme, ilgileşim çiziti, ilgileşim dizeyi, ilgileşim modeli, ilgin aşındüzlem, ilgin özellikler, ilgisiz birleşme, ...

15 harfli

ilaç için olsun, ilaç müstahzarı, ilaç söyleşmesi, ileri aritmetik, ileri kullanıcı, ileri teknoloji, ileriye atlayış, ilerlek bileşik, ilerlek girişim, ileti sağırlığı, iletişim kapısı, iletişim kuralı, iletişim kurmak, iletişim kutusu, iletişim ortamı, iletişim uydusu, iletkenlik suyu, iletkenlikölçer, iletkenlikölçüm, ilgeçli tamlama, ilgileme zamiri, ...

14 harfli

ilaç kalıntısı, ilaç pnömonisi, ilaç preparatı, ilan sarımsağı, ilanıaşk etmek, ilâve kromozom, ileri bağlantı, ileri bağlılık, ileri geçenler, ileri götürmek, ileri mutasyon, ilerici eğitim, ilerideki ayak, ileriyi görmek, ilerletebilmek, ilerleyebilmek, ilerü gelenler, ilerü getürmek, ilerü, (ileri), ileteç başlığı, ileti işleyici, ...

13 harfli

ilaç alerjisi, ilaç için yok, ilahiyatçılık, ilahlaştırmak, ilan purçalaı, ilansarımsağı, ilarya balığı, ileokolostomi, ileri görüşlü, ileri iletmek, ileri karakol, ileri ülkeler, ileridizlilik, ilerleme alnı, ilerleme hızı, ilerlemecilik, ilerletebilme, ilerleyebilme, ilerüki zaman, iletilebilmek, iletim demeti, ...

12 harfli

ilac eylamek, ilaç atılımı, ilaç bitkisi, ilahlaştırma, ilân burçağı, ilan tahtası, ilbiz toprak, ilenç vermek, ileniş etmek, ileri geçmek, ileri gelmek, ileri gitmek, ileri sürmek, ileri varmak, ilerici okul, ilerlek inme, ilerü çekmek, ilerü turmak, ilerü tutmak, ilerü varmak, ileti biçimi, ...

11 harfli

İlaç bilimi, ilaç yazmak, ilan panosu, ilan vermek, ilave etmek, ilbir ilbir, ildir ildir, ilek sineği, ilenç etmek, ileokolitis, ileri almak, ileri gelen, ileri görüş, ileri sürme, ileri sürüm, ileri vites, ileri zaman, ilerü yollu, iletebilmek, ileti bloku, iletim yolu, ...

10 harfli

il bilgisi, il eylemek, il kayıran, ilaçlanmak, ilaçlı yem, ilaçsızlık, ilahiyatçı, ilahlaşmak, ilam etmek, ilan etmek, ilân resmi, ilânkavığı, ilca etmek, ileçbellik, ileksantin, ileri geri, ilericilik, ilerilemek, ilerki yıl, ilerlemcil, ilerlemsel, ...

9 harfli

il basmak, il ortası, il yazıcı, ilaç gibi, ilaçlamak, ilaçlanış, ilaçlanma, ilah gibi, ilahlaşma, ilancılık, ilanihaye, ilarlamak, ilazımsız, İlçikören, ildelemek, ildıramak, ildırtmak, ildiramak, ileçbêlik, iledimlik, ileklemek, ...

8 harfli

il açmak, il iyisi, il kavmi, il olmak, il urmak, ilaçlama, ilahiyat, ilakeder, ilandili, ilanıaşk, İlarslan, ilaveten, İlbasmış, ildirmek, ildürmek, ile hali, iledanaz, ilelebet, ilemelik, ilençsiz, ilendere, ...

7 harfli

il issi, ilaançe, ilâbada, ilaçlık, ilaçsız, ilâhana, İlalmış, ilancıh, ilancık, ilancoh, ilângeç, ilankaç, ilânpas, ilasana, ilasdik, ilatmak, ilaveli, İlaydın, İlbasan, İlbastı, İlbeyli, ...

6 harfli

il eri, il gün, ilâane, ilâaşı, ilaçlı, ilâgan, ilâğaç, ilağan, ilâğat, ilâhah, ilaham, ilâhat, ilahet, ilahna, İlalan, İlaldı, ilamur, ilanen, ilarya, ilasan, İlayda, ...

5 harfli

ilade, ilaen, ilahe, ilahi, ilahi, ilana, ilanş, ilari, ilaşe, ilave, İlbaş, ilbay, İlbeg, İlbek, İlbey, ilbir, ilbis, ilbiz, ilboy, ilbüz, İlcan, ...

4 harfli

İL-1, ilac, ilaç, ilaf, ilah, İlal, ilam, ilan, ilas, ilaş, ilat, İlay, ilca, ilçe, ilçi, ilek, ilem, ilen, ileş, iley, ilga, ...

3 harfli

ila, ile, ili, ilk

2 harfli

il

Kelime Ara