kızıl sıcaklık

kızıl sıcaklık İng. red heat

Kızıl bir renk veren sıcaklık.


kızıl sıcaklık için benzer kelimeler


kızıl sıcaklık, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', ' ', 's', 'ı', 'c', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
kızıl sıcaklık kelimesinin tersten yazılışı kılkacıs lızık diziliminde gösterilir.