dönüşüm-süre-sıcaklık çizgeleri

dönüşüm-süre-sıcaklık çizgeleri İng. transformation, time, temperature diagrams

Çeliklerin eşısıl dönüşümlerini ve oluşan fazlarını, dönüşüm, süre ve sıcaklık değişkenlerine göre özetliyen çizge.


dönüşüm-süre-sıcaklık çizgeleri için benzer kelimeler


dönüşüm-süre-sıcaklık çizgeleri, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'ü', 'ş', 'ü', 'm', '-', 's', 'ü', 'r', 'e', '-', 's', 'ı', 'c', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'g', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
dönüşüm-süre-sıcaklık çizgeleri kelimesinin tersten yazılışı irelegziç kılkacıs-erüs-müşünöd diziliminde gösterilir.