gök kuşaklı alabalık

gök kuşaklı alabalık Lat. Salmo shasta

Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından bir tür.


gök kuşaklı alabalık için benzer kelimeler


gök kuşaklı alabalık, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'a', 'l', 'a', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
gök kuşaklı alabalık kelimesinin tersten yazılışı kılabala ılkaşuk kög diziliminde gösterilir.