gök kandil, (gök zurna)

gök kandil, (gök zurna)

Kör kütük, kör kandil, zilzurna.


gök kandil, (gök zurna) için benzer kelimeler


gök kandil, (gök zurna), 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', ' ', 'k', 'a', 'n', 'd', 'i', 'l', ',', ' ', '(', 'g', 'ö', 'k', ' ', 'z', 'u', 'r', 'n', 'a', ')', şeklindedir.
gök kandil, (gök zurna) kelimesinin tersten yazılışı )anruz kög( ,lidnak kög diziliminde gösterilir.