kandil

kandil Ar. ®ind³l

a. 1. İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı: “Gece kandili birdenbire sönmüş, oda zifirî karanlık kesilmişti.” -Ö. Seyfettin. 2. Kandil gecesi. 3. argo Çok sarhoş.


kandil

Sivri burunlu kimse.


kandil

1. Kalın, geniş kereste. 2. Çatıda ana kirişe dikilen, merteğe bağlanan direkler.


kandil

Damlardan ya da ağaç dallarından sarkan buzlar.


kandil

Ambar gözü.


kandil

Kalaycıların lehim eritmek için kullandıkları küçük tava.


Kandil

Konya ili, Yeniceoba bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


kandil için benzer kelimeler


kandil, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', 'd', 'i', 'l', şeklindedir.
kandil kelimesinin tersten yazılışı lidnak diziliminde gösterilir.