gök kırañı, (gök eteği, gök ucu, gök kenarı)

gök kırañı, (gök eteği, gök ucu, gök kenarı)

Ufuk.


gök kırañı, (gök eteği, gök ucu, gök kenarı) için benzer kelimeler


gök kırañı, (gök eteği, gök ucu, gök kenarı), 44 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'a', 'ñ', 'ı', ',', ' ', '(', 'g', 'ö', 'k', ' ', 'e', 't', 'e', 'ğ', 'i', ',', ' ', 'g', 'ö', 'k', ' ', 'u', 'c', 'u', ',', ' ', 'g', 'ö', 'k', ' ', 'k', 'e', 'n', 'a', 'r', 'ı', ')', şeklindedir.
gök kırañı, (gök eteği, gök ucu, gök kenarı) kelimesinin tersten yazılışı )ıranek kög ,ucu kög ,iğete kög( ,ıñarık kög diziliminde gösterilir.