Delik kenarı

Delik kenarı Osm. Delik cidarı

Delik kenarı için benzer kelimeler


Delik kenarı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'e', 'l', 'i', 'k', ' ', 'k', 'e', 'n', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
Delik kenarı kelimesinin tersten yazılışı ıranek kileD diziliminde gösterilir.