kenarı çentikli kart

kenarı çentikli kart İng. edge-notched card

Kitaplıkta belirli bir bilgiyi verebilmek amacıyla deliklerine çentik açılmış kart. a. bk. kenarı delikli kart.


kenarı çentikli kart için benzer kelimeler


kenarı çentikli kart, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'n', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'ç', 'e', 'n', 't', 'i', 'k', 'l', 'i', ' ', 'k', 'a', 'r', 't', şeklindedir.
kenarı çentikli kart kelimesinin tersten yazılışı trak ilkitneç ıranek diziliminde gösterilir.