gök kenarı

gök kenarı

bk. gök kıranı.


gök kenarı için benzer kelimeler


gök kenarı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', ' ', 'k', 'e', 'n', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
gök kenarı kelimesinin tersten yazılışı ıranek kög diziliminde gösterilir.