gök kapusu, (gök yaruğu)

gök kapusu, (gök yaruğu)

Samanyolu, hacılaryolu.


gök kapusu, (gök yaruğu) için benzer kelimeler


gök kapusu, (gök yaruğu), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', ' ', 'k', 'a', 'p', 'u', 's', 'u', ',', ' ', '(', 'g', 'ö', 'k', ' ', 'y', 'a', 'r', 'u', 'ğ', 'u', ')', şeklindedir.
gök kapusu, (gök yaruğu) kelimesinin tersten yazılışı )uğuray kög( ,usupak kög diziliminde gösterilir.