akyuvar kıranı

akyuvar kıranı Fr. Leucocytolyse, syn. leucolyse

akyuvar kıranı için benzer kelimeler


akyuvar kıranı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
akyuvar kıranı kelimesinin tersten yazılışı ınarık ravuyka diziliminde gösterilir.