akyuvar

akyuvar

a. (a'kyuvar) anat. Kan, lenf vb. vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit.


akyuvar Fr. Leucoyte
akyuvar İng. white blood cell, leucocyte

(Yun. leukos: ak; kytos: hücre) Sitoplâzmasında bulunan taneciklerin kimyasal davranışlarına ve çekirdeklerinin biçimine göre granüllü lökositler (bazofil lökosit, eozinofil lökosit, nötrofil lökosit) ve granülsüz lökosit (lenfosit ve monosit) olmak üzere iki esas tipe ayrılan, kemik iliğinde teşekkül eden, bazıları hücresel bağışıklıktan, bazıları da humoral bağışıklıktan sorumlu olan beyaz kan hücreleri. Lökosit.


akyuvar Osm. küreyve-i beyza

(zooloji)


akyuvar Osm. küreyvat-ı beyza

(biyoloji)


akyuvar İng. leukocyte, white blood cell, WBC

Stoplazmasında bulunan taneciklerin kimyasal davaranışlarına ve çekirdeklerinin biçimine göre granüllü ve granülsüz lökosit olmak üzere iki esas tipe ayrılan, kemik iliğinde oluşan, bazıları hücresel bağışıklıktan sorumlu olan renksiz kan hücreleri, lökosit, beyaz kan hücresi, WBC.


akyuvar İng. leucocyte, white blood cell

Organizmayı savunmakla görevli olan, damar içinde etkin olarak yer değiştirme ve damar dışına çıkma yeteneğine sahip olan, nötrofil, eozinofil, bazofilleri içeren granülositlerle lenfosit, monosit içeren agranülositler olmak üzere iki gruba ayrılan kan hücreleri, beyaz kan küresi, lökosit, WBC. İnsan ve bazı hayvan türlerinde total akyuvar sayıları (x103 /mm3 olarak); insan : 7.0 (5.0-10.0), at: 9.0 (5.5-12.5) sığır: 8.0 (4.0-12. 0) koyun: 4.0 (2.5-7.5) keçi: 9.0 (4.0-13.0) köpek. 11.5 (6.0-17.0), kedi: 12.5 (5.5-19.5).


akyuvar İng. white blood cell

(karşılık: lökosit, Yun. leukos = ak, kytos = boşluk) Renksiz kan gözesi; sitoplâzmasında bulunan taneciklerinin kimyasal davranışlarına ve çekirdeklerinin biçimine göre granüllü lökosit ve granülsüz lökosit olmak üzere iki genel tipe ayrılırlar. Birinci tipe bazofil lökosit, eozinofil lökosit ve nötrofil lökosit (bk.), ikinci tipe lenfosit ve monosit girer. Granüllü lökositlerin çekirdekleri toplu olduğu için bunlara loplu akyuvar da denir.


akyuvar için benzer kelimeler


akyuvar, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', şeklindedir.
akyuvar kelimesinin tersten yazılışı ravuyka diziliminde gösterilir.