akyuvar azalımı

akyuvar azalımı Fr. Leucopénie. Syn. aleucie, hypoleucie, hypoleucocytose

akyuvar azalımı için benzer kelimeler


akyuvar azalımı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', ' ', 'a', 'z', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
akyuvar azalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılaza ravuyka diziliminde gösterilir.