alabalık ezmesi

alabalık ezmesi İng. trout paste

Dumanlanmış ve tuzlanmış alabalık filetolarının, yağlı veya yağ katılmaksızın, mevzuatta izin verilen katkı maddeleriyle bağdaşık bir biçimde karıştırıldıktan sonra, tekniğine uygun olarak işlenen ve tuz miktarı % 15’i geçmeyecek biçimde hazırlanan balık ürünü.


alabalık ezmesi için benzer kelimeler


alabalık ezmesi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'e', 'z', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
alabalık ezmesi kelimesinin tersten yazılışı isemze kılabala diziliminde gösterilir.