gök-kuşaklı alabalık

gök-kuşaklı alabalık Lat. Salma shasta

(zooloji)

Salmo shasta): Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından bir balık türü.


gök-kuşaklı alabalık için benzer kelimeler


gök-kuşaklı alabalık, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', '-', 'k', 'u', 'ş', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'a', 'l', 'a', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
gök-kuşaklı alabalık kelimesinin tersten yazılışı kılabala ılkaşuk-kög diziliminde gösterilir.