çengelsi çıkıntı

çengelsi çıkıntı Dgr. anat. processus uncinatus

anat. 1. İnsanlarda ve etçillerde, endoturbinale 1’den aditus nasomaxillaris içine uzanan ve onu daraltan çıkıntı. 2. Karın tükürük bezinin sağ lobunun arkaya doğru olan uzantısı, prosessus unsinatus.


çengelsi çıkıntı için benzer kelimeler


çengelsi çıkıntı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', 's', 'i', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', şeklindedir.
çengelsi çıkıntı kelimesinin tersten yazılışı ıtnıkıç islegneç diziliminde gösterilir.