cer hocası

cer hocası

a. esk. Taşrada imamlık veya müezzinlik yaptığı için kendisine para ve erzak verilen genç medrese öğrencisi.


cer hocası için benzer kelimeler


cer hocası, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'r', ' ', 'h', 'o', 'c', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
cer hocası kelimesinin tersten yazılışı ısacoh rec diziliminde gösterilir.