akıl hocası

akıl hocası

a. 1. Birine yol gösterip akıl öğreten kimse: “Gerçek dost ve akıl hocası odur ki, nefsini alçaltmış ve kendisine tabi kılmıştır.” -N. F. Kısakürek. 2. Herkese akıl öğretmeye meraklı kimse, akıl kethüdası: “Biz biliriz, başkası bilmez! Dünyanın akıl hocası biziz.” -N. Hikmet.


akıl hocası için benzer kelimeler


akıl hocası, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', ' ', 'h', 'o', 'c', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
akıl hocası kelimesinin tersten yazılışı ısacoh lıka diziliminde gösterilir.