cevap hakkı doğmak

cevap hakkı doğmak

yanlış, haksız veya suçlayıcı bir ifade dolayısıyla karşı tarafın iddialara cevap verme durumu belirmek.


cevap hakkı doğmak için benzer kelimeler


cevap hakkı doğmak, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'v', 'a', 'p', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
cevap hakkı doğmak kelimesinin tersten yazılışı kamğod ıkkah pavec diziliminde gösterilir.