cevap hakkı

cevap hakkı

a. Bir kimsenin şahsıyla ilgili genellikle basın yayın organlarında çıkan haberlere karşılık olarak düzeltme veya cevap verme hakkı, yanıt hakkı.


cevap hakkı için benzer kelimeler


cevap hakkı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'v', 'a', 'p', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
cevap hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah pavec diziliminde gösterilir.