bağışık cevap

bağışık cevap İng. immune response

Bir antijen varlığında, T ve B lenfositler, makrofajlar ve birçok hücrenin işlevinin etkin olduğu, bağışıklık sisteminin vermiş olduğu cevap, immün cevap.


bağışık cevap için benzer kelimeler


bağışık cevap, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'c', 'e', 'v', 'a', 'p', şeklindedir.
bağışık cevap kelimesinin tersten yazılışı pavec kışığab diziliminde gösterilir.