bağışık cevap genleri

bağışık cevap genleri İng. immune response genes, ir genes

Büyük doku uyuşum kompleksi içinde bulunan genler, bir antijene karşı tüm düzeylerde verilen immün cevabı tanımlayan genler.


bağışık cevap genleri için benzer kelimeler


bağışık cevap genleri, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'c', 'e', 'v', 'a', 'p', ' ', 'g', 'e', 'n', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
bağışık cevap genleri kelimesinin tersten yazılışı irelneg pavec kışığab diziliminde gösterilir.