birincil bağışık cevap

birincil bağışık cevap İng. primary immune response

Verilen bir antijenle ilk defa karşılaşan konakta oluşan nispeten zayıf bağışık cevap.


birincil bağışık cevap için benzer kelimeler


birincil bağışık cevap, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'c', 'e', 'v', 'a', 'p', şeklindedir.
birincil bağışık cevap kelimesinin tersten yazılışı pavec kışığab licnirib diziliminde gösterilir.