cevap

cevap, -bı Ar. cev¥b

a. (ceva:bı) Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt: “Çocuklara verecek cevabı her zaman vardı.” -A. Kutlu.

< Ar. cevâb) cevap


cevap

Cevap, bk. cavap // cevap vermek: karşılık vermek


cevap İng. response

1. Bir uyartı sonucu olarak bir hücre veya organizmanın hareket, salgılama gibi faaliyeti. 2. Çevredeki değişikliklere göre bir organizmanın davranışı.


cevap için benzer kelimeler


cevap, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'v', 'a', 'p', şeklindedir.
cevap kelimesinin tersten yazılışı pavec diziliminde gösterilir.