alerjik cevap

alerjik cevap İng. allergic response

Vücuda alınan ilaç veya metabolitlerinin proteinlerle birleşerek antijenik bir özellik kazanmalarından sonra aynı ilacın tekrar alınması durumunda ortaya çıkan immün aracılı aşırı duyarlılık durumu.


alerjik cevap için benzer kelimeler


alerjik cevap, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'e', 'r', 'j', 'i', 'k', ' ', 'c', 'e', 'v', 'a', 'p', şeklindedir.
alerjik cevap kelimesinin tersten yazılışı pavec kijrela diziliminde gösterilir.