alerjik burun yangısı

alerjik burun yangısı İng. allergic rhinitis

Yaz ve bahar aylarında çiçek tozlarına karşı köpek, kedi, sığır ve koyunlarda, burun mukozasının çok sayıda eozinofil lökosit, nötrofil ve az sayıda makrofaj infiltrasyonuyla belirgin yangısı, atopik rinitis, sığırların yaz nezlesi.


alerjik burun yangısı için benzer kelimeler


alerjik burun yangısı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'e', 'r', 'j', 'i', 'k', ' ', 'b', 'u', 'r', 'u', 'n', ' ', 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
alerjik burun yangısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgnay nurub kijrela diziliminde gösterilir.