alerjik deri yangısı

alerjik deri yangısı İng. allergic dermatitis

Hayvanların aşırı duyarlı olduğu antijenlere maruz kalmaları sonucu biçimlenen deri yayangısı, alerjik dermatozis. Pire ısırığı aşırı duyarlılığı, atopi ve gıda aşırı duyarlılığı köpek ve kedilerin önemli alerjik deri yangılarıdır.


alerjik deri yangısı için benzer kelimeler


alerjik deri yangısı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'e', 'r', 'j', 'i', 'k', ' ', 'd', 'e', 'r', 'i', ' ', 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
alerjik deri yangısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgnay ired kijrela diziliminde gösterilir.