ara yüzey deri yangısı

ara yüzey deri yangısı İng. interface dermatitis

Epidermisin bazal hücrelerinin hidropik dejenerasyonu veya lenfoplazmasitik hücre infiltrasyonu veya her ikisinin birden dermis epidermis sınırını fark edilemez hâle getirmesiyle belirgin derideki yangılı patolojik değişim, interfeys dermatitis.


ara yüzey deri yangısı için benzer kelimeler


ara yüzey deri yangısı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', ' ', 'y', 'ü', 'z', 'e', 'y', ' ', 'd', 'e', 'r', 'i', ' ', 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
ara yüzey deri yangısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgnay ired yezüy ara diziliminde gösterilir.