bukağılık deri yangısı

bukağılık deri yangısı İng. pastern dermatitis

Atlarda bukağılığın arka kısımları ve ökçe bölgesindeki derinin ikincil bakteriyel enfeksiyonu sonucu oluşan kızartı, seröz eksudasyon, kabuklanma, erozyon, ülser ve şiddetli ağrıyla belirgin irinli akut veya kronik deri yangısı, atların bukağılık dermatitisi, bıcılgan, çamur ateşi, yağlı ökçe, hlk. şikak. Hastalığın nedenleri arasında birincil irritan temas dermatitis, kontakt aşırı duyarlılık, stafilokokal folfikülitis, dermatofilozis, dermatofitozis, korioptik uyuz, trombikulidiazis, at çiçeği, fotosensitizasyon, vaskülitis ve pemfigus foliaseus yer alır. Islak, çamurlu veya sağlıksız ortamlarda bulundurulan atlarda duyarlılık daha fazladır.


bukağılık deri yangısı için benzer kelimeler


bukağılık deri yangısı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'k', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'e', 'r', 'i', ' ', 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
bukağılık deri yangısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgnay ired kılığakub diziliminde gösterilir.