atopik deri yangısı

atopik deri yangısı İng. atopic dermatitis

1. Atopiye bağlı olarak biçimlenen damar genişlemesi, perivasküler mononükleer hücre infiltrasyonu ve yüzeysel epidermisin yaygın ödemiyle belirgin kronik seyirli deri hastalığı. Sadece kedi, köpek, koyun ve atlarda, astım, kurdeşen ve egzama gibi hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkar, atopik dermatitis. 2. Köpek atopisi.


atopik deri yangısı için benzer kelimeler


atopik deri yangısı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'o', 'p', 'i', 'k', ' ', 'd', 'e', 'r', 'i', ' ', 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
atopik deri yangısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgnay ired kipota diziliminde gösterilir.