alerjik beyin-omurilik yangısı

alerjik beyin-omurilik yangısı İng. allergic encephalomyelitis

Aynı veya farklı türlere ait merkezî sinir sistemi dokusunun enjeksiyonuyla miyelinli dokularda bulunan bir proteine bağlı olarak oluşan damar yangısı ve beyaz maddede yıkımlanmayla belirgin, alerjik ensefalomiyelitis.


alerjik beyin-omurilik yangısı için benzer kelimeler


alerjik beyin-omurilik yangısı, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'e', 'r', 'j', 'i', 'k', ' ', 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', '-', 'o', 'm', 'u', 'r', 'i', 'l', 'i', 'k', ' ', 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
alerjik beyin-omurilik yangısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgnay kilirumo-niyeb kijrela diziliminde gösterilir.