beyin-beyin-zar yalımı

beyin-beyin-zar yalımı Fr. Méningo-encéphalite

beyin-beyin-zar yalımı için benzer kelimeler


beyin-beyin-zar yalımı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', '-', 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', '-', 'z', 'a', 'r', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
beyin-beyin-zar yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay raz-niyeb-niyeb diziliminde gösterilir.