ardıl savaş perkinti yalımı

ardıl savaş perkinti yalımı Fr. Callite, callite tardive de guarre

ardıl savaş perkinti yalımı için benzer kelimeler


ardıl savaş perkinti yalımı, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', 'l', ' ', 's', 'a', 'v', 'a', 'ş', ' ', 'p', 'e', 'r', 'k', 'i', 'n', 't', 'i', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
ardıl savaş perkinti yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay itnikrep şavas lıdra diziliminde gösterilir.