granülomlu burun yangısı

granülomlu burun yangısı İng. granulomatous rhinitis

Burun boşluğundaki fırsatçı mantar ve maya enfeksiyonlarına bağlı olarak oluşan, granülom oluşumuyla belirgin burun yangısı.


granülomlu burun yangısı için benzer kelimeler


granülomlu burun yangısı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'r', 'a', 'n', 'ü', 'l', 'o', 'm', 'l', 'u', ' ', 'b', 'u', 'r', 'u', 'n', ' ', 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
granülomlu burun yangısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgnay nurub ulmolünarg diziliminde gösterilir.