cevap değişkeni

cevap değişkeni İng. answer variable

Bağımlı değişken


cevap değişkeni için benzer kelimeler


cevap değişkeni, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'v', 'a', 'p', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
cevap değişkeni kelimesinin tersten yazılışı inekşiğed pavec diziliminde gösterilir.