çevirim yazanağı

çevirim yazanağı İng. report sheet, log sheet, dailies

Sinema Çevirim takımındaki uygulamanların hazırladıkları ve çevrilen çekimlerin dizelgesini, her çekim için kendilerini ilgilendiren uygulayımsal bilgileri taşıyan, daha sonraki işlemelik, kurgu, seslendirme, basım gibi çalışmalara yardımcı olan yazanak.


çevirim yazanağı için benzer kelimeler


çevirim yazanağı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'y', 'a', 'z', 'a', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
çevirim yazanağı kelimesinin tersten yazılışı ığanazay miriveç diziliminde gösterilir.