denetçi yazanağı

denetçi yazanağı İng. audit report

Denetcilerce genel kurul ya da yürütme yönetim kurullarına verilen yazanak.


denetçi yazanağı için benzer kelimeler


denetçi yazanağı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'e', 't', 'ç', 'i', ' ', 'y', 'a', 'z', 'a', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
denetçi yazanağı kelimesinin tersten yazılışı ığanazay içtened diziliminde gösterilir.