cezai

cezai Ar. cez¥¢³

sf. (ceza:i:) esk. Ceza ile ilgili, cezaya ilişkin, cezaya dayanan: “Bu cezai salahiyet hangi kanunla tespit edilmiştir, bilmiyorum.” -N. Hikmet.


cezai için benzer kelimeler


cezai, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'z', 'a', 'i', şeklindedir.
cezai kelimesinin tersten yazılışı iazec diziliminde gösterilir.