İçinde CEZA geçen kelimeler

İçinde CEZA geçen kelimeler 103 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ceza aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ceza anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde CEZA geçen kelimeler

24 harfli

Cezanın geri bırakılması, cezayı kaldıran nedenler, yabani Cezayir menekşesi

23 harfli

büyük Cezayir menekşesi, cezaları toplama kuralı, cezayı azaltan nedenler, ortaklık vergi cezaları

22 harfli

ceza yargılama yöntemi, cezanın değiştirilmesi, küçük cezayirmenekşesi, otsu Cezayir menekşesi

20 harfli

(birine) ceza kesmek, cezalarda süre aşımı, cezaların saptanması, Cezanın çektirilmesi

19 harfli

cezalandırılabilmek, cezanın ertelenmesi, Cezayir Arap koyunu, düzence ceza türesi, ücret kesimi cezası

18 harfli

cezalandırılabilme, Cezayir Konferansı, hafif hapis cezası, Merkez Ceza Kurulu

17 harfli

ağır hapis cezası, ceza genel kurulu, ceza kovuşturması, ceza toplumbilimi, cezaevi öğretmeni, cezalandırabilmek, cezanın çektirimi, cezaya çarptırmak, Cezayir Anlaşması, Cezayir menekşesi, en az ceza sınırı, yarı açık cezaevi

16 harfli

ağır ceza işleri, ağır para cezası, ceza değerlemesi, cezalandırabilme

15 harfli

Allah´ın cezası, ceza uygulaması, cezaevi eğitimi, cezalandırılmak, cezanın düşmesi, cezasını bulmak, cezasını çekmek, disiplin cezası

14 harfli

ceza koşulları, ceza ruhbilimi, ceza yargılığı, cezalandırılma, Cezayiri Seb'a, vergi cezaları

13 harfli

ceza indirimi, cezaevi okulu, cezalandırmak, kınama cezası, pranga cezası

12 harfli

beden cezası, cezalandırma, kürek cezası

11 harfli

ceza çekmek, Ceza giymiş, ceza görmek, ceza hukuku, ceza kesimi, ceza koşulu, ceza sahası, ceza tutumu, ceza türesi, ceza vermek, ceza vuruşu, ceza yasası, ceza yazmak, idam cezası, ölüm cezası, para cezası, tensel ceza

10 harfli

ceza alanı, ceza almak, ceza atışı, ceza faizi, ceza reisi, Ceza usulü, ceza yemek, cezâî şart, cezalanmak, cezasızlık, doğal ceza, nakdî ceza

9 harfli

ağır ceza, cezalanma, cezasızca, Cezayirli, Ekcezalar

7 harfli

cezaevi, cezalet, cezasız, Cezayir

6 harfli

cezalı

5 harfli

cezai

4 harfli

ceza

Kelime Ara